תהא שנת עין טובה
הנושא השנתי שנטמיע השנה בסיעתא דשמיא 
הוא - עין טובה
להתבונן בעין טובה על זולתינו
"אדרבה תן בליבינו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם..."
לראות את הטוב בזולת דורש התבוננות, חשיבה על השני ולא על עצמי, כעת בחורף בסימן גשם של ברכה: כל תלמידה שמפרגנת לחברתה זוכה בטיפה של שפע משמים ובטיפה כתוב איך ראתה בעין טובה את חברתה הודתה, עזרה, עודדה פרגנה...
כךתראו בבית הספר שלנו ליד כל כיתה ענן או מטריה מלאים בטיפות של עין טובה
כי למילים טובות - יש כח!
הנושא השנתי הנבחר: תהא שנת עין טובה
פועל על Coi
דף הבית טלפוןwazeפייסבוק