לבקשתכם(למשתמשים בסמארטפון): הקישור להורדת הקובץ בנפרד  לחץ כאן

אם ברשותכם מדפסת - הדפיסו את הדף ופיתרו

אם אין ברשותכם מדפסת - העתיקו את התרגילים למחברת או לדף ופיתרו. בהצלחה!

חלק א

פתרו את התרגילים הבאים:

    2 9 9 3 3 5 6                                3 4 5 9 6 7 5                         1 9 8 8 6 7                     
+   5 8 6 1 8 8 8                           +  5 7 9 1 9 8 5                      + 3 5 9 3 9 9                


     3 6 4 7 7 9                                3 8 5 4 8 6                              4 6 8 6 9 0 9                        
+    9 5 9 8 8 4                            +  8 6 8 3 3 7                          + 6 6 7 7 6 3 7                   
    8 9 0 3 0 0                                  6 5 0 3 3 4                                5 0 0 8 4 5          
-    5 8 6 1 0 7                             -   5 9 1 1 1 4                             -  3 5 9 3 6 6          

 
     3 6 4 1 1 7 6                                9 8 5 0 4 6 5                          7 6 8 6 6 6 9                         
-     2 5 9 5 5 9 7                            -  8 0 8 3 3 6 2                       -  6 6 7 7 4 8 2                     
 
חלק ב


פתרו את התרגילים הבאים:


    2 9 9 3 3                                 3 4 5 9 6                                  1 9 8 8 6 7                     
X            5 8                             X        3 5 7                               X           3 9 9                


     3 6 4 7 7                                 3 8 5 4 7                                    4 6 8 6 9                        
X         9 8 8                             X        6 8 3                             X           7 7 6                   


פתרו את התרגילים הבאים בדרך של פילוג:

58 x 3 = 

320 x 4 = 

15 x 8 = 

89 x 6 = 

125 x 3 = 

795 x 6 = 

חלק ג

פתרו את התרגילים הבאים באומדן:

א. 356 + 947   
ב. 12,788 + 4553  
ג. 16,857 – 2356  
ד. 30,564 – 13,465  
ה. 105,443 – 84,224  
ו. 312 + 169  
              
א. 34*  13
ב. 175 * 122  
ג. 462 : 4  
ד. 349 : 4  
ה. 82 * 53   
ו. 54 * 33   

* - הכוונה - כפול

רשמו  את השברים העשרוניים הבאים כשברים פשוטים:
א.    0.2 =               ה. 3.14 = 

ב.    0.05 =            ו. 1.052   = 

ג.    0.75  =            ז. 0.32  =

ד.    2.85 =            ח. 1.65    = 
חלק ו

פתרו את תרגילי החילוק הבאים:  _______                                             _________                                    __________                        
  8 2 1 0 |  35                                     1 5 0 4 8  | 25                              3 0 0 7 2   | 22                                                                                           
                         

  _______                                             _________                                    __________                        
  1 6 3 4 |  38                                     1 5 8 0 0  | 25                              3 9 0 7 8   | 32                                                                                           


  _______                                             _________                                    __________                        
  3 2 4 0 |  36                                     1 5 1 9 8  | 32                              8 0 0 7 2   | 52                                                                                           


חלק ז

בעיות מילוליות


1. קבוצת ילדים יצאה לטיול. הם צעדו ביום הראשון 18 ק"מ. ביום השני צעדה הקבוצה ב   ק"מ יותר מהיום הראשון. ביום השלישי  צעדה  הקבוצה ב-      פחות מאשר ביום השני. 
    כמה ק"מ צעדה הקבוצה בכל שלשת הימים?
      חישוב:_____________________________________________________
                 _____________________________________________________
      תשובה:_____________________________________________________


2. לתופרת 38 מ' בד.  לתפירת חולצה דרושים   מ' בד. לתפירת זוג מכנסיים דרושים    מ' בד.
     כמה מטרים בד נשארו לתופרת  אחרי תפירת חולצה וזוג מכנסיים? 
     חישוב:_____________________________________________________
               _____________________________________________________
    תשובה:_____________________________________________________


3. בכיתה ה‘1 לומדים 34 תלמידים,  בכיתה ה‘2 לומדים 36 תלמידים בכיתה ה‘2 לומדים
38 תלמידים. 
    כמה תלמידים לומדים בממוצע בכל כיתה?
    חישוב:______________________________________________________
    תשובה:_____________________________________________________

4. משפחת שפיגלר קנתה בית ברעננה במחיר של 3,500,280 ₪. הם שילמו תשלום ראשון  2,500,220 ₪ מכספם. את יתר הכסף לוו מהבנק. הם צריכים להחזיר הכסף שלוו ב – 48 תשלומים שווים. 
    כמה כסף עליהם להחזיר בכל תשלום?
    חישוב:______________________________________________________
    תשובה:_____________________________________________________

5. ממוצע המשקל של שלושה נערים הוא 54 ק"ג. משקלו של נער אחד הוא 56 ק"ג. משקלו של השני הוא 46 ק"ג.  
מהו משקלו של הנער השלישי?
    חישוב:______________________________________________________
    תשובה:_____________________________________________________
6. מירב קנתה חולצה ב-  92.55 ₪ ומכנסיים במחיר 12.35 ₪ פחות ממחיר החולצה.   היא שילמה למוכר בשטר של 200 ₪.
כמה עודף קיבלה?
    חישוב:______________________________________________________
    תשובה:_____________________________________________________

פועל על Coi
דף הבית טלפוןwazeפייסבוק